ทัวร์เกาะเฮ ครึ่งวันบ่าย โดยเรือเร็ว

กะทู้ ภูเก็ต

รายละเอียดของ ทัวร์เกาะเฮ ครึ่งวันบ่าย โดยเรือเร็ว

750 บาท

ขาย

ทัวร์เกาะเฮ ครึ่งวันบ่าย โดยเรือเร็ว


รายละเอียด

11.00 น. รถรับจากโรงแรม และพาท่านไปขึ้นท่าเรือที่อ่าวฉลอง (เวลารับที่แน่นอนขึ้นอยู่ที่ตั้งของโรงแรมที่คุณพัก)
12.15-12.30 น. ออกเดินทางจากท่าเรืออ่าวฉลอง ไปยังเกาะเฮ โดยเรือเร็วจะใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 15-20 น.
12.45-16.00 น. ถึงเกาะเฮ สนุกสนานไปกับการเล่นน้ำ ดำผิวน้ำ หรือเลือกพักผ่อนตามอัธยาศัย ที่หาดหรือเลือกสนุกกับกิจกรรมทางน้ำมากมาย เช่น พาราเซลลิ่ง บานาน่าโบ๊ท ซีวอล์กเกอร์ (กิจกรรมนี้ไม่รวมในราคาโปรแกรมทัวร์)
16.00-16.15 น. ออกเดินทางจากเกาะเฮ ไปที่ท่าเรืออ่าวฉลอง และนำท่านส่งยังที่พัก อย่างปลอดภัยคะ
โปรแกรมและเวลา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำในแต่ละวัน

อัตราค่าบริการเฉพาะ One Day Tour ไม่รวมกิจกรรมทางน้ำคะ (เฉพาะคนไทย)

ผู้ใหญ่ 750.- บาท เด็ก 550.- บาท (4-11 ปี)
อัตราค่าบริการเกาะเฮ รวมกิจกรรมทางน้ำ

ทัวร์-เกาะ-เฮ-เต็ม-วัน-พาราเซลลิ่ง-เรือ-เร็ว-ภูเก็ต-1300

ทัวร์-เกาะ-เฮ-เล่น-บานาน่า-โบ๊ท-ครึ่ง-วัน-เรือ-เร็ว-ภูเก็ต

ทัวร์-เกาะ-เฮ-ครึ่ง-วัน-ซีวออร์เกอร์-ภูเก็ต-1900

ทัวร์-เกาะ-เฮ-ครึ่ง-วัน-ดำน้ำ-เรือ-เร็ว-ภูเก็ต-1900

ราคานี้รวม

รถรับส่งจากที่พักในจังหวัดภูเก็ต ( ในเขต ) – ท่าเรือ – ที่พัก
ค่าเรือเร็วบริการตามโปรแกรม
น้ำดื่ม ผลไม้
ค่าอุปกรณ์ดำผิวน้ำ และชูชีพ
ค่าธรรมเนียมสถานที่
มัคคุเทศก์ประจำเรือ
ประกันอุบัติเหตุ
เข้าชม 22 คน

แสดงความคิดเห็น