ทัวร์ท่องทะเลกระบี่ – ทะเลแหวก โดยเรือเร็ว Speedboat

กะทู้ ภูเก็ต

รายละเอียดของ ทัวร์ท่องทะเลกระบี่ – ทะเลแหวก โดยเรือเร็ว Speedboat

750 บาท

ขาย

ทัวร์ท่องทะเลกระบี่ – ทะเลแหวก โดยเรือเร็ว Speedboat

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
07.50-08.30 น. รถจะรอรับจากล็อบบี้โรงแรมที่พัก เพื่อเดินทางไปยังท่าเรือ บริการเครื่องดื่ม ชากาแฟ ขนม
09.00 น. ลงเรือเร็ว ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ ทะเลกระบี่ (ใช้เวลาประมาณ 15 นาที)
09.30 น. นำท่านสู่หาดถ้ำพระนาง ชายหาดที่สวยงามระดับโลก ติดอันดับ 1 ใน 10 ด้านความสวยงาม นำชม
-ถ้ำพระนาง ถ้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นที่นับถือของชาวเรือ กราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล
-อ่าวไร่เลย์ ตะวันออก สถานที่ปีนผาระดับโลก ชมนักปีนผาที่มาจากทั่วโลก ที่มาทดสอบความสวยงามของหน้าผาหินปูนแห่งนี้

10.30 น. นำท่านชม ทะเลแหวก Unseen in Thailand สันทรายที่เชื่อมยาวระหว่างเกาะไก่ เกาะทับและเกาะหม้อ เกิดขึ้นได้ทุกวัน นำท่านเดินทางบนสันทรายซึ่งเปรียบว่าท่านได้เดินอยู่กลางท้องทะเล

11.00 น. ถ่ายรูป เกาะไก่ เกาะหินปูนกลางทะเลที่ถูกทั้งลมและฝน กัดกล่อนเป็นเขารูปร่างเหมื่อน หัวไก่ เชิญทุกท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย

11.15 น. นำท่านสู่ เกาะสี่เกาะหินปูนกลางทะเล เชิญทุกท่านดำน้ำดูปะการังที่สวยงาม ชมฝูงปลาเสือที่มีมากมาย ปลานกแก้ว ชมดอกไม้ทะเลและ ปลาการ์ตูน ที่มีมากมาย

12.00 น. นำท่านขึ้น เกาะปอดะ
บริการ อาหารกลางวันแบบปิกนิก ท่ามกลางบรรยากาศใต้ทิวสน สบายๆ ด้วยเสียงคลื่นและสายลมที่พัด ให้ทุกท่านได้ผ่อนคลาย หลังอาหารเชิญทุกท่านเล่นน้ำตามอัธยาศัย

14.00 น. เดินทางถึงท่าเรือโดยสวัสดิภาพ และพาท่านกลับสู่โรงแรม


อัตราค่าบริการ ราคาขาย
ผู้ใหญ่ 750.-
เด็ก อายุ 3-10ปี 400.-
ชาวต่างชาติ 1,000.-
อัตราค่าบริการรวม

รถรับ – ส่งที่พัก – ท่าเรือ
ค่าบริการเรือเร็วตามรายการ
อาหารกลางวันแบบปิกนิก
เสื้อชูชีพ, หน้ากากดำน้ำ
เครื่องดื่ม, ผลไม้, เค้กกระบี่
มัคคุเทศก์ชำนาญงาน
ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานฯ
ประกันภัยนักท่องเที่ยวแบบกลุ่ม
เข้าชม 24 คน

แสดงความคิดเห็น