จัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของรัฐ

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดของ จัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของรัฐ

5,200 บาท

บริการ-รับจ้าง

บริการจัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของรัฐ และบุคคลทั่วไป หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ จัดให้ทั้งภายในและภายนอกสถาบันภาษา จัดค่ายภาษาอังกฤษโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และรับออกข้อสอบภาษาอังกฤษเฉพาะหน่วยงาน
เข้าชม 85 คน

แสดงความคิดเห็น