EXECUTIVE PROGRAM Restaurant Management for Startups

เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดของ EXECUTIVE PROGRAM Restaurant Management for Startups

79,900 บาท

ขาย

EXECUTIVE PROGRAM
Restaurant Management for Startups
การจัดการร้านอาหารสำหรับผุ้ประกอบการ
หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจขั้นตอนการเปิดธุรกิจร้านอาหาร เริ่มจากแนวคิดการวางแผนธุรกิจไปจนถึงการปฏิบัติการและการควบคุม โดยให้ความรู้และทักษะในการดำเนินงานธุรกิจร้านอาหาร กระบวนการการจัดการ การบริหารและการจัดการพนักงาน การตลาด การขาย การบริหารการเงิน การวางแผนเมนู การผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และการให้บริการ ตลอดจนการควบคุมคุณภาพ และการรับมือกับปัญหาที่พบบ่อยในร้านอาหาร เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ
รายละเอียดหลักสูตร
- การวางแผนธุรกิจร้านอาหาร
- การสัมมนาหัวข้อ ทำอย่างไรให้ธุรกิจอาหารประสบความสำเร็จ
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจร้านอาหาร
- แนวคิดและการเลือกทำเลที่ตั้ง
- การวางแผนรายการอาหาร การจัดทำสูตรมาตรฐาน เครื่องมือและอุปกรณ์
- การออกแบบการบริการอาหารเครื่องดื่ม
- การปฏิบัติงานเครื่องดื่ม และบาร์
- งานครัว และส่วนปฏิบัติการ
- การออกแบบพื้นที่ห้องอาหาร
- การออกแบบผังครัว และส่วนปฏิบัติงาน
- การบริหารจัดการพนักงาน
- บัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจร้านอาหาร
- การจัดซื้อวัตถุดิบอาหารและเครื่องดื่ม
- สุขอนามัยและอาหารปลิดภัย
- เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจร้านอาหาร
- การตลาดและการขายสำหรับธุรกิจร้านอาหาร
- นำเสนอผลงานการวางแผนธุรกิจ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารขนาด SME ผู้ที่กำลังวางแผนลงทุนในธุรกิจร้านอาหาร ผู้ที่ต้องการหาความรู้เกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหาร ผู้สนใจทั่วไป
"การจัดการร้านอาหารสำหรับผู้ประกอบการ"

รู้ลึก! เข้าใจจริง! เรื่องธุรกิจร้านอาหาร!!!
กระบวนการการจัดการ / การบริหารพนักงาน / การตลาด การขาย /
การบริหารการเงิน / การวางแผนเมนู / การผลิตอาหาร เครื่องดื่ม /
การให้บริการ / การรับมือกับปัญหาต่างๆ ในแต่ละสถานการณ์ และอีกหลากหลายองค์ความรู้
พร้อมเปิดมุมมองธุรกิจด้วยการศึกษาดูงานร้านอาหารที่ประสบความสำเร็จ

โปรฯ ส่วนลดพิเศษ!
ลดทันทีท่านละ 5,000 บาท
เมื่อสมัครและชำระค่าธรรมเนียมการอบรม ภายใน 15 ส.ค. นี้!
สมัคร!และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบริการวิชาการ
โทร.02-721-8469-70, 093 924 5963(จิ๊บ), 092 254 2018(ปู), 086 598 5598(พิมพ์)
094 554 3664(บี), 089 632 6255(นุ๊ก), 098 829 6901(สปอย), 085 910 7888(แจ็คพอต), 089 024 4334(อ้อย)
หรือ https://www.facebook.com/trainingdtc


เอกสารการสมัคร
1. ใบสมัคร
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาวุฒิการศึกษา

การชำระค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียม 79,900* บาท/ท่าน/หลักสูตร พร้อมการสมัครได้ทันทีค่ะ (ราคารวมศึกษาดูงาน และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

โดยท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ตามช่องทางต่อไปนี้
1.เช็คสั่งจ่าย "วิทยาลัยดุสิตธานี"
2.โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ "วิทยาลัยดุสิตธานี" ได้ที่ธนาคารดังต่อไปนี้
-บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาพัฒนาการ (สะสมทรัพย์) เลขที่ 198-0-85294-9
-บัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ (ออมทรัพย์) เลขที่ 095-2-48283-1

วิทยาลัยได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร/เลขที่ผู้เสียภาษีของวิทยาลัยดุสิตธานี คือ 0-9940-00174-90-0

***หลังจากการโอนเงินแล้วกรุณาแฟกซ์หรืออีเมล์ใบ PAY-IN และ ภพ.20(กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท) มาที่ โทรสาร 02-721-8476 หรือ E-mail: training@dtc.ac.th


ทางวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านในครั้งนี้


ขอแสดงความนับถือ
แผนกบริการวิชาการ

เข้าชม 19 คน

แสดงความคิดเห็น