WA100-7 ตัก 1.6 คิว ยกสูง 3.50 ม. สนใจติดต่อ 0927826142,0858176685

เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

รายละเอียดของ WA100-7 ตัก 1.6 คิว ยกสูง 3.50 ม. สนใจติดต่อ 0927826142,0858176685

0 บาท

ขาย

บริษัท พัฒนาเฮฟวี่แมชชีน จำกัด

เรียน: ท่านลูกค้า
เรื่อง:ขอเสนอขายเครื่องจักรหนักมือสองนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ไม่เคยผ่านการใช้งานในไทย
รถตัก WA100-7
ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านลูกค้าในเร็ววันนี้

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท พัฒนาเฮฟวี่แมชชีน จำกัด
เข้าชม 19 คน

แสดงความคิดเห็น